Главная Инфо-раздел Фото Видео Эмблемы и символика Магазин Образование Баннерная сеть  
ВВУЗы Факультеты Колледжи Условия приёма Сертификаты и экзамены Военные лицеи  
 

 


Баннерная Сеть ARMY Best Sites
Баннерная Сеть ARMY Best SitesВищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом

 

Вiйськові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів України

 

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян за спеціальностями освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (для призначення після випуску на посади сержантського складу)

 

Особливості прийому громадян на перший курс вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки на посади офіцерського (сержантського) складу

 

ПЕРЕЛІК спеціалізацій та вступних випробувань до ВВНЗ та ВНП ВНЗ

 

Військовий ліцей та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Правила прийому до Київського військового ліцею імені Івана Богуна

 

Умови прийому до Донецького ліцею з посиленою військово фізичною підготовкою

 


Отправить ссылку другу

 

Особливості прийому громадян

на перший курс вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2009 році для підготовки на посади офіцерського (сержантського) складу


Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та наказу Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 року № 802 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України” прийом осіб на навчання до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України (далі – ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі – ВНП ВНЗ) здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України.


ВВНЗ та ВНП ВНЗ, у яких здійснюється підготовка громадян на посади осіб офіцерського (сержантського) складу для проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до чинного законодавства, мають право зараховувати на перший курс осіб, які відповідають вимогам Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указу Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 “Про положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”.


Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється за схемами підготовки “курсант” або “студент – курсант”.


За схемою “курсант” підготовка військових фахівців здійснюється у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання.


Схема “студент – курсант” передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та у статусі військовослужбовця на випускному курсі.


Відповідно до вимог наказів Міністерства освіти і науки України від 03.09.2008 № 802 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України” та № 804 “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2009 році” конкурсний відбір вступників здійснюється приймальними комісіями (відбірковими комісіями) вищих навчальних закладів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році.


Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України, проводитиметься у травні-червні 2009 року з української мови та літератури, історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.


Реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень – з 1 грудня до 3 березня.


Кожному зареєстрованому учаснику зовнішнього незалежного оцінювання надається право на складання тестів не більше як із п’яти навчальних предметів, зазначених вище.


Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень здійснюватиметься з 6 травня до 6 червня.


Перелік сертифікатів, які подаються вступниками для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра, встановлюється Правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Подання сертифікату з української мови та літератури обов'язково!


Перелік сертифікатів та вступних випробувань до ВВНЗ та ВНП ВНЗ у 2009 році за відповідними напрямами підготовки наведено у додатку.


Вступники до ВВНЗ та ВНП ВНЗ обов’язково додатково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня їх фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською комісією.


До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за схемою підготовки “курсант” приймаються за власним бажанням громадяни України, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

·          особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

·          військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу.


До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за схемою підготовки “студент – курсант” військовослужбовці строкової служби та військової служби за контрактом не приймаються.


Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на загальних підставах.


Особи жіночої статі приймаються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на відповідні спеціальності підготовки з урахуванням переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатися жінки, що затверджений наказом Міністра оборони України, за погодженням із замовником на підготовку військових фахівців за цією спеціальністю.


Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 1 січня до 1 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.


У заяві зазначаються:


 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • рік, місяць і день народження;
 • поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;
 • найменування обраного ВВНЗ (ВНП ВНЗ);
 • обраний напрям та спеціальність підготовки;
 • перелік предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження незалежного тестування Українським центром оцінювання якості освіти;
 • найменування відомства (Збройні Сили України або інше військове формування), в інтересах якого бажає навчатися вступник.

До заяви додаються:


 • автобіографія;
 • копія документа державного зразка про освіту (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);
 • шість завірених фотокарток (без головного убору, розміром 3 х 4 см);
 • копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • два поштових конверти з марками та заповненими особистою адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.

Усі копії документів повинні бути завірені за оригіналом.

Паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти поточного року і документів про право на пільги вступник подає особисто до приймальній комісії після прибуття до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).


У разі, якщо у військкоматі рознарядка до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), в якому кандидат бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, він може до 15 травня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ або ВНП ВНЗ. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.


Документи кандидатів на навчання надсилаються військкоматами до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) не пізніше 1 липня (оригінал документу та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти подаються вступником при прибутті до вищого військового навчального закладу).


Військовослужбовці строкової служби та ті, що проходять військову службу за контрактом, які бажають вступити до ВВНЗ або ВНП ВНЗ, до 1 квітня року вступу на навчання подають рапорт по команді. В рапорті вказується:


 • військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;
 • займана посада;
 • рік, місяць, день народження;
 • освіта;
 • найменування ВВНЗ або ВНП ВНЗ, до якого бажає вступити військовослужбовець;
 • обраний напрям  та спеціальність підготовки, найменування відомства (Збройні Сили України або інше військове формування), в інтересах якого бажає навчатися вступник.

До рапорту додаються: копія документа про освіту (атестата, диплома), шість фотокарток (без головного убору, розміром 3 х 4 см), які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ (ВНП ВНЗ).


Документи на кандидатів із числа військовослужбовців командири військових частин надсилають до штабів з’єднань.


Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами до вступу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) чи про відмову в направленні на навчання приймають командири з’єднань.


Iменні списки кандидатів з доданням документів подаються за підпорядкованістю до штабів оперативних командувань чи до управлінь центрального апарату Міністерства оборони України до 10 квітня року вступу.

Комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики, створені при штабах оперативних командувань, управліннях центрального апарату Міністерства оборони України, організовують та здійснюють попередню професійну діагностику кандидатів у період з 20 квітня до 1 травня року вступу.


Затверджені списки кандидатів до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з доданням   відповідних документів надсилаються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) до 15 травня року вступу.


Військовослужбовці строкової служби, які відібрані кандидатами на навчання до ВВНЗ або ВНП ВНЗ, направляються командирами військових частин на 25-денні навчальні збори до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, які проводяться в період з 25 червня по 19 липня. Навчальні збори завершуються іспитами (тестуванням) із загальноосвітніх дисциплін, які передбачені правилами прийому до даного ВВНЗ та ВНП ВНЗ.  Строк прибуття військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів - за 1-2 дні до початку їх роботи.

Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) подає особисто до приймальній комісії: паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток, оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, оригінал документа про право на пільги вступник

Вступні випробування до ВВНЗ та ВНП ВНЗ і проходження медичного огляду військово-лікарською комісією вступників проводяться з 20 липня.


Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування на декілька напрямів підготовки (спеціальностей), не пізніше як за два дні до підсумкового засідання приймальної комісії, зобов’язані поінформувати приймальну комісію щодо напряму (спеціальності), за яким (якою) бажають навчатися у ВВНЗ або ВНЗ ВНП. Оригінал документа про освіту зберігається у ВВНЗ або ВНП ВНЗ протягом усього терміну навчання.


Прийом до ВВНЗ та ВНП ВНЗ проводиться на конкурсній основі з урахуванням суми кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (рейтингу), або кількості балів фахових вступних випробувань визначених приймальною комісією (для військовослужбовців).


До рейтингу вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), які підтверджено сертифікатами Українського з відповідних предметів. Сертифікати з оцінками нижче встановленого рівня (124 бали) не приймаються.


Зараховуються до ВВНЗ або ВНП ВНЗ за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого рівня та успішного складання вступних випробувань з фізичної підготовки, психологічного обстеження та медичного огляду військово-лікарською комісією:

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;

призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, з якого вони є призерами олімпіад.

Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів фахової майстерності та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

Дія вищезазначених пунктів стосовно учасників та призерів олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів – при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти.


За наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого рівня. 


Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях) не нижче встановленого рівня та успішного складання додаткових вступних випробувань зараховуються:

·          особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

·          діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування;

·          особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

·          діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

·          члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”.


За інших рівних умов переважне право на зарахування до ВВНЗ та ВНП ВНЗ мають :

·          особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із змінами) надане таке право;

·          особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи   щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

·          особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”;

·          особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

·          випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

·          особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського.  


Крім того, за окремим конкурсом зараховуються на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ військовослужбовці строкової служби та військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою на місця, що визначаються щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах..


ВВНЗ та ВНП ВНЗ приймають на навчання без відриву від служби військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, які бездоганно прослужили у Збройних Силах не менше одного терміну контракту, на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначається щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України. Вступні випробування для зазначеної категорії військовослужбовців будуть проводитися в термін з 1 серпня до 10 серпня на базі визначених ВНЗ та ВНП ВНЗ.


За наявності вакантних місць приймальна комісія ВВНЗ або ВНП ВНЗ має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому вищому навчальному закладі, за умови складання однакових вступних випробувань та сертифікатів.


Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВВНЗ або ВНП ВНЗ, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник направляється для участі у конкурсному відборі до іншого вищого навчального закладу за результатами вступних випробувань, то його документи разом з матеріалами вступних випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


Особи, які не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого рівня  (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання знань), та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.


Усі питання, пов’язані з прийомом до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, вирішуються виключно приймальною комісією відповідного вищого навчального закладу.


Зарахування кандидатів до ВВНЗ та ВНП ВНЗ проводиться до 1 серпня року вступу.


Скачать в .PDF файле 

ARMY.co.ua не является официальным web сайтом ни одного из военных ведомств или правительственных организаций какого либо государства.

Вся информация размещенная на сайте получена из открытых источников и предоставляется к просмотру исключительно в ознакомительных целях.

        
Рейтинг Военных Ресурсов Military Top rankings Weapons and militaria top rating
Military portal