Главная Инфо-раздел Фото Видео Эмблемы и символика Магазин Образование Баннерная сеть  
ВВУЗы Факультеты Колледжи Условия приёма Сертификаты и экзамены Военные лицеи  
 

 


Баннерная Сеть ARMY Best Sites
Баннерная Сеть ARMY Best SitesВищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом

 

Вiйськові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів України

 

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян за спеціальностями освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (для призначення після випуску на посади сержантського складу)

 

Особливості прийому громадян на перший курс вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки на посади офіцерського (сержантського) складу

 

ПЕРЕЛІК спеціалізацій та вступних випробувань до ВВНЗ та ВНП ВНЗ

 

Військовий ліцей та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Правила прийому до Київського військового ліцею імені Івана Богуна

 

Умови прийому до Донецького ліцею з посиленою військово фізичною підготовкою

 


Отправить ссылку другу

 

ПЕРЕЛІК

спеціалізацій та вступних випробувань до ВВНЗ та ВНП ВНЗ


№ з/п

 

Назва ВВНЗ та ВНП ВНЗ

 

Назва галузі знань та напряму підготовки

 

Перелік

сертифікатів

 

Перелік вступних випробувань

 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”


1.


Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба


АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

6.050201 Системна інженерія


Математика, українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

6.050701 Електротехніка та електротехнології


РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ’ЯЗОК

6.050901 Радіотехніка


МЕТРОЛОГІЯ, ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології


АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

6.051103 Авіоніка


ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

6.070103 Обслуговування повітряних суден


ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

6.160101 Військове управління


Львівський інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”


ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

6.160101 Військове управління


Математика,

українська

мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

6.050702 Електромеханіка


ЕЛЕКТРОНІКА

6.050802 Електронні пристрої та системи


ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА

ІНФРАСТРУКТУРА

6.070106 Автомобільний транспорт


КУЛЬТУРА

6.010201 Культурологія


МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ

6.030601 Менеджмент


ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

6.010201 Фізичне виховання


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією. Додатково – спеціалізація з обраного виду спорту, а також плавання


МИСТЕЦТВО

6.020204 Музичне мистецтво


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією. Додатково – сольфеджіо, гармонія, гра на духовому або ударному інструменті, диригування

2.


Севастопольський військово-морський інститут

імені П.С. Нахімова


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА

6.050502 Інженерна механіка


Математика, українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ’ЯЗОК

6.050901 Радіотехніка


ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

6.070104 Морський та річковий транспорт


3.


Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету


АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

6.050201 Системна інженерія


Математика, українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

6.050701 Електротехніка та електротехнології


РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

ТА ЗВ’ЯЗОК

6.050901 Радіотехніка


БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

6.060101 Будівництво


ТРАНСПОРТ  І  ТРАНСПОРТНА

ІНФРАСТРУКТУРА

6.070101 Транспортні технології

ТРАНСПОРТ  І  ТРАНСПОРТНА

ІНФРАСТРУКТУРА

6.070103 Обслуговування повітряних суден


4.


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”


ІНФОРМАТИКА ТА

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

6.050101 Комп’ютерні науки


Математика, українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

6.050201 Системна інженерія


РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

ТА ЗВ’ЯЗОК

6.050903 Телекомунікації


ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 Системи технічного захисту  інформації


ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

6.160101 Військове управління


5.


Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка


ФІЛОЛОГІЯ

6.020303 Переклад


Українська мова та література, іноземна мова, історія України


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

6.030102 Психологія


Біологія, історія України, українська мова та література


6.030104 Політологія


Історія України, іноземна мова, українська

мова та література


МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

6.030201 Міжнародні відносини


Історія України, українська мова та література, іноземна мова


ФІНАНСИ І КРЕДИТ

6.030508 Фінанси


Математика, українська мова та література


ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

6.080101 Геоінформаційні системи та технології


Географія, українська мова та література


ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

6.030301 Журналістика

Історія України, українська мова та література6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)


Історія України, українська мова та літератураПРАВО

6.030402 Правознавство


Історія України, українська мова та література, іноземна мова6.


Факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА

6.050502 Інженерна механіка


Математика, українська

мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

6.040101 Хімія


7.


Факультет військової підготовки Подільського державного аграрно-технічного університету


ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

6.160101 Військове управління


Математика, українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА

6.050502 Інженерна механіка


8.


Військово-юридичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого


ПРАВО

6.030402 Правознавство


Історія України,

українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


9.


Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу


РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

6.050304 Нафтогазова справа


Математика або фізика (за бажанням вступника), українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


10.


Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

6.040105 Гідрометеорологія

Математика або фізика або географія (за бажанням вступника), українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”


11.


Військово-морський коледж Севастопольського військово-морського інституту

імені П.С. Нахімова


АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

5.05020101 Обслуговування систем управління і автоматики


Математика, українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ’ЯЗОК

5.05090104 Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв


ТРАНСПОРТ  І  ТРАНСПОРТНА

ІНФРАСТРУКТУРА

5.07010403 Експлуатація суднових енергетичних установок


12.


Військовий коледж Львівського інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”


ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

5.07010601 Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів


Математика, українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


МИСТЕЦТВО

5.02020401 Музичне мистецтво


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією. Додатково – сольфеджіо, гармонія, гра на духовому або ударному інструменті


13.


Відділення військової підготовки Васильківського коледжу Національного авіаційного університету

ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

5.07010301 Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів


Математика,

українська мова та література


Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією


АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

5.05020101 Обслуговування систем управління та автоматики

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

5.05110301 Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексівСкачать в .PDF файле 

ARMY.co.ua не является официальным web сайтом ни одного из военных ведомств или правительственных организаций какого либо государства.

Вся информация размещенная на сайте получена из открытых источников и предоставляется к просмотру исключительно в ознакомительных целях.

        
Рейтинг Военных Ресурсов Military Top rankings Weapons and militaria top rating
Military portal